آجر کاری

اجر کاری: آجرکاری از دیرباز به عنوان یک هنر برجسته در معماری جهانی، دارای اصالت و پیشینه ای غنی می باشد. هنر آجرکاری در معماری معاصر ایران منجر به بروز سبک ها و شکل های جدید و خاصی از تزیینات اجری شده است. آجر کاری تزیینی در دوره های معاصر جهانی، سبب شد تا ترکیب، تلفیق و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، شکل‌ ها و بیان ‌های تصویری متفاوت و تازه ای به بناها و ساختمان ها ببخشد.

آجرکاری تزیینی بخش جدا ناپذیر از بناها و معماری معاصر در هر فرهنگی می باشد. این موضوع در کشور ما جایگاه محکم و ارزشمندی دارد. هنر اجرکاری در فضای داخلی نماها و در نمای خارجی بناها و ساختمان ها، زمینه پیوند گسترده دیگر هنرها را با معماری برقرار کرده است. و امروزه با تلفیق و استفاده از اجر کاری در دکور داخلی منازل این هنر و زیبایی به بالاترین حد خود رسیده است

آینه کاری دکوراتیو : آینه در تزیینات معماری ایرانی قرن ها به خوبی جای گرفته ولیامروزه این هنر زیبا رفته رفته به دست فراموشی سپرده شده است. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و مطالعاتمیدانی تلاشی است برای پاسخ گویی به این سوال که آیا با نگاهی تازه و خلاقانه می توان جان دوباره ای به حضور اینه نر ارزشمند در تزیینات فضاهای معماری داد؟ و در پایان با بیان راهکارها و بررسی تکنیکی عنصر آینه در تزیینات معماری ، جایگاه کاربردی آن را در معماری مدرن بیان می نماییم.می توان گفت مهمترین خصوصیت آینه در فضای داخلی بزرگ و روشن کردن فضا است. درخشش نور و بازتابی که از آینه به فضا دارد، باعث می شود روشنایی خانه بیشتر شود و در عین حال به دلیل انعکاسی که از محیط اطراف خواهد داشت، باعث می شود فضای منزل شما بزرگتر به نظر آید.نمی توان منکر این شد که آینه کاری به لوکس بودن فضا می افزاید. خانه های سلطنتی قدیمی را به خاطر بیاورید که چگونه با آینه کاری های فاخر خود نمایی می کردند. در آینه کاری برای فضای داخلی آنچه می تواند تاثیر متفاوتی بگذارد تعداد قطعات کار شده است. به این معنا که هر چه تعداد قطعات و اشکال برش خورده آینه ریزتر و ظریفتر باشند، شکوه آینه کاری نیز بیشتر است و تلالو نور در فضا، جلوه خانه لوکس را بیشتر می کند.

فهرست